REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

Sklep internetowy firmy Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice, działający pod adresem www.jubiler-glodkowski.pl prowadzony jest przez Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice, NIP: 634-019-31-36. Jego celem jest umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.
DEFINICJE:

Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez firmę JUBILER GŁÓDKOWSKI serwis internetowy, dostępny pod adresem www.jubiler-glodkowski.pl, umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.
Oferta - towary / produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.jubiler-glodkowski.pl
Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.jubiler-glodkowski.pl
 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.jubiler-glodkowski.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 2. Przeglądając ofertę należy wybrać produkt/y poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „FINALIZUJ ZAMÓWIENIE” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto.
 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień oraz brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 4. Kolejnym etapem jest wybranie formy zapłaty.
 5. Złożenie oraz skompletowanie zamówienia jest potwierdzane wiadomością e-mail.
 6. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba, że wybrano formę zapłaty "za pobraniem" lub odbioru osobistego. Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena towaru podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 8. Potrzebę wystawienia f-ry VAT prosimy zgłosić obsłudze sklepu, zaznaczając odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.
 9. Z uwagi na indywidualny charakter zamówienia obrączek, wymagane jest jego wcześniejsze opłacenie (brak opcji pobrania oraz zapłaty przy odbiorze osobistym).
   
DOSTAWA
 
 1. Koszt dostawy na terenie Polski jest stały i wynosi 15 pln (darmowa dostawa od 150 pln), bez względu na ilość produktów oraz formę płatności.
 2. Aż 95% przesyłek w obszarze Polski trafia do klientów następnego dnia po przekazaniu kurierowi.
 3. Podając nr listu przewozowego na stronie firmy kurierskiej UPS można sprawdzić status przesyłki.
 4. Istnieje możliwość osobistego, darmowego odbioru i ewentualnego zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym w salonach firmowych:
  - Katowice, Galeria "Skarbek", ul. Mickiewicza 4
  - Rybnik, ul. Rynek 15
  - Świętochłowice, DH "Gustlik", ul. Katowicka 30
 5. Realizujemy także przesyłki międzynarodowe na terenie całej Europy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zryczałtowany koszt wysyłki zagranicznej wynosi  50 pln / €12 (waga przesyłki do 0,5kg). W przypadku wagi powyżej 0,5kg wycena jest przygotowywana indywidualnie z możliwością rezygnacji ze strony Klienta bez ponoszenia żadnych kosztów.
 6. Realizacja zamówienia zagranicznego następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.
 7. W przypadku dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych.
    
PŁATNOŚĆ
 
 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
 • pobranie (zapłata przy odbiorze / tylko dla klientów z obszaru Polski / nie dotyczy obrączek)
 • zapłata przy odbiorze w jednym z salonów firmy Jubiler Głódkowski (nie dotyczy obrączek)
 • bank on-line (system tpay.com)
 • karta płatnicza / kredytowa (operator ELAVON)
 • PayPal
 • przedpłata w PLN: mBank 78 1140 2004 0000 3702 7593 3546 ;  Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice
 • przedpłata w EURO: IBAN PL71 1140 2004 0000 3112 0413 4532  SWIFT: BREXPLPWMBK ;  Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice
   
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sklep@jubiler-glodkowski.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz wzór), jednak nie jest
  to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu.
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI
 
 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym
  w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy wysłać na sklep@jubiler-glodkowski.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu 12 miesięcznej gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Prosimy o zwracanie produktów na adres: Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice, można skorzystać z formularza (pobierz wzór).
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Jubiler Głódkowski, Jacek Głódkowski, ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice,
  mailowo pod adres sklep@jubiler-glodkowski.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.                                                                      
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.